Om Dencon

Made in Denmark siden 1964 – Etter mer enn 50 år på markedet er Dencon formet av danske design- og håndverkstradisjoner. Det er en naturlig del av vårt DNA.

Les mer

Vi utvikler moderne kontraktmøbler, som fungerer i moderne virksomheter og moderne arbeidsmiljøer. Våre design tar utgangspunkt i mennesker, funksjonalitet, fleksibilitet og estetikk. Og så bli det hele stort sett produsert på vår fabrikk i Danmark, av håndverkere som kjenner kvalitet med alle sanser og som kan håndverket sitt.

Dencon råder i dag over et produksjonsareal på hele 8500 kvm og sysselsetter ca. 60 medarbeidere i Skive. Kjernekompetansen er platemøbler, og produksjonsapparatet er moderne og effektivt. Dette sikrer at vi kan leve opp til vårt mål om å levere produkter som gir verdi for pengene til både private og offentlige kunder i inn- og utland.

Fokus på innovative løsninger

I vår produktutvikling samarbeider vi tett med danske designere og arkitekter for å forene arkitektur med innovative løsninger, som imøtekommer mennesker i deres daglige arbeidsmiljøer: Den faste arbeidsplassen, den fleksible arbeidsstasjonen, møterommet, resepsjonen, kantinen eller loungen – fra det klassiske enkle og minimalistiske uttrykk til en utfordrende møbelopplevelse full av pasjon.

Det at vi har vårt opphav i dansk design betyr at vi i tillegg til tidløst design også tegner inn tanker, omtanke og visjoner i våre produkter.

Minst mulig miljøbelastning

Dencon er sertifisert etter ISO 14001. Dette sikrer at vi har et miljøstyringssystem som effektivt og ukomplisert dokumenterer at vi har kunnskap om vår produksjons og våre produkters miljøbelastning, samt sikrer at vi løpende reduserer våre miljøpåvirkninger.

Våre fortsatte mål er produksjon og produkter med minst mulig miljøbelastning. Åpenhet og konstruktiv dialog er vesentlige verdier for oss, derfor er vår miljøpolitikk, våre grønne regnskaper osv. offentlige.

Grønt regnskab

Galleri