Bærekraftighet, miljø, FSC® og CSR

Dencons designfilosofi er at alle valg blir gjort med miljøet for øyet. Vi tar vår del av ansvaret for å bevare alles hjem - jorden.

Læs mere

Et bæredyktig valg

Dencons designfilosofi er at alle valg blir gjort med miljøet for øyet. Vi tar vår del av ansvaret for å bevare alles hjem - jorden. Hos Dencon er ikke “miljøbevisst” bare noe vi sier. Vi har vært ISO 14001-sertifisert siden 2002, og er senere også blitt sertifisert i henhold til både FSC og EU-Blomsten.

 

Vi er nemlig ikke bare opptatt av at møblene våre skal være fine og funksjonelle - vi er også opptatt av hvordan de blir produsert, og at vi tar best mulig vare på vår felles jord. Åpenhet og konstruktiv dialog er viktige verdier for oss, og derfor er vår miljøpolitikk, våre grønne regnskaper osv. offentlige.

Forest Stewardship Council®

Vi skiller oss fra de fleste andre bedrifter på den måten at alle våre produkter er lavet av FSC-sertifiserte materialer. FSC står for Forest Stewardship Council® og er en internasjonal non-profit-organisasjon og en merkingsordning for tre og papir som gir en garanti for at produktet er produsert under ansvarlige og klimabevisste forhold.

Vi sikrer at produktene våre er produceret av FSC-sertifiserte materieler ved at vi kontrollerer hver ordre som bekreftes. Dermed dokumenteres det at hver eneste nagle og pinne er FSC-sertifisert. Det betyr også at hver eneste enhet kan spores.

Sertifiseringen sikrer at treet og papiret kommer fra bæredyktig skogdrift hvor det ikke felles flere trær enn det skogen er i stand til å reprodusere. Dessuten er FSC en garanti for at dyre- og planteliv beskyttes mot utryddelse, og at menneskene som jobber i skogen, får opplæring, sikkerhetsutstyr og ordentlig lønn. I tillegg bidrar FSC til minst 14 av FN’s 17 mål for bærekraftig utvikling.

FSC Licensnummer FSC-C156385
Certifikatkode CU-COC-871074

FSC sertifikat

Vores Møbler

 

ISO 14001

Dencon er sertifisert etter ISO 14001. Dette sikrer et miljøstyringssystem som effektivt og enkelt dokumenterer at vi har kunnskap om vår produksjons og våre produkters miljøbelastning, og sikrer at vi reduserer miljøpåvirkningen på kontinuerlig basis.

Våre fortsatte mål er produksjon og produkter med minst mulig miljøbelastning. Åpenhet og konstruktiv dialog er viktige verdier for oss, og derfor er vår miljøpolitikk, våre grønne regnskaper osv. offentlige.

 

ISO14001 certifikat

Grønt regnskap

Miljø- og kvalitetspolitikk

CSR

Når vi produserer og selger møbler, tenker vi ikke bare på de menneskene som hver dag skal arbeide i et kontormiljø fra Dencon. Vi tenker på alle i hele prosessen - fra treet felles til møblene blir levert hos kunden. Fordi vi synes at det er det eneste riktige.

Derfor har vi en holdning til miljø og CSR i bred forstand. Det betyr blant annet at vi sikrer et ordentlig arbeidsmiljø, både når treet blir felt og bearbeidet, og når møblene blir produsert, samt at medarbeiderne gjennom hele prosessen har tilgang til nødvendig sikkerhetsutstyr. Samtidig har vi en holdning til eksempelvis opplæring og antall kvinner på arbeidsplassen - fordi det er det eneste rimelige.

 

Download CSR

¨